วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นางยุภาพร เจริญสุข ปลัด อบต.นาพู่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมชี้แจงข้อราชการ

Posted by:

0

Add a Comment